Помет U/ CUCCIOLATA U

 

РОДИТЕЛИ/parents

 дата рождения/birthdate

19.04.2016  

 Продажа котят в разведение в Чехию и Швецарию - ИСКЛЮЧЕНА/

Sell kittens for breeding in the Czech Republic and Switzerland are EXCLUDED

Чемпион Мира (World Сhampion)
Je t' aime of Beyrouth*CZ
Gr.Int.Ch. Blue Emotion Magletsch*CH

 

 HCM N/N, PKD1 N/N, SMA N/N

РОДОСЛОВНАЯ КОТЯТ /PEDIGREE KITTENS

 

  Ural

  кот/male 

голубой мрамор а22